Профил на купувача07.07.2015

Паркоустрояване и благоустрояване

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 ...

07.07.2015

Архитектура – етапност и площи, площни показатели на етапите

Схеми ...

07.07.2015

Архитектура

Проект Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7 Схема 8 Схема 9 Схема 10 Схема 11 Схема 12 Схема 13 Схема 14 Схема 15 Схема 16 Схема 17 Схема 18 С...

07.07.2015

Папка 7 ПУСО

Проект ...

07.07.2015

Папка 6 ПБЗ

Проект Схема ...

07.07.2015

Папка 5 Геодезия

Проект Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7 Схема 8 Схема 9 Схема 10 Схема 11 Схема 12 Схема 13 Схема 14 Схема 15 Схема 16 Схема 17 Схема 18 С...

07.07.2015

Папка 4 ВиК - външни връзки

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7 Схема 8 Схема 9 Схема 10 ...

07.07.2015

Папка 3 ВиК

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7 Схема 8 Схема 9 Схема 10 Схема 11 Схема 12 Схема 13 Схема 14   ...

07.07.2015

Папка 2 Електро

Проект Схема 1 Схема 2 Схема 3 ...

07.07.2015

Папка 1 Конструкции

Проект Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7 Схема 8 Схема 9 Схема 10 Схема 11 Схема 12 ...

предишна1следващаСайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.