Профил на купувача
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 25 „ИЗВОРЧЕ” – ГР. БАНКЯ, УЛ. ПЕТКО Д. ПЕТКОВ № 15”

Публична покана

Образац 1 - Ценова оферта за хранителни продукти

Образец 2 - Декларация за притежаване на разработена и внедрена система за управление на безопастност на храните

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.