Новини
Съобщение за топъл обяд

         Съобщаваме на заинтересованите граждани, които ще кандидатстват за потребители на услугата топъл обяд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по ФЕПНЛ 2014-2020, че могат да подадат своите заявления от 12 октомври до 18 октомври 2017 г. в деловодството на район „Банкя”.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС