Новини
Съобщение

            Информираме ви, че от 1 ноември 2017 г. започна раздаването на топъл обяд   по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. По този проект Банкя има 19 потребители.Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС