Новини
Обява

Обява за отдаване под наем за срок от 10 години на части от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти/павилиони/ за обслужващи функции - траурни услуги.
Обява: стр. 1
              стр. 2

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС