Новини
Съобщение

            Съобщаваме на заинтересованите граждани, които имат желание да кандидатстват за потребители на услугата “Tопъл обяд” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по ФЕПНЛ 2014-2020, че могат да подадат своите заявления в Деловодството на район „Банкя”, в работни дни от 8:30 до 17:00 ч..


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС