Новини
Поход

 

Столична община район „Банкя“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни заедно със "София 2018 - Европейска столица на спорта" организираха поход за учениците от 5-ти и 6-ти клас от 78 СУ "Христо Смирненски" до Дивотинския манастир „Света Троица“ (07.06.2018).

Повече от 70 ученици заедно с техните учители, кметът и председател на МКБППМН Рангел Марков, Анна Стойкова общински съветник и член на УС на Фондация "София 2018 - Европейска столица на спорта" бяха участници в спортното събитие, показвайки, че спортът сред природата е здравословно и приятно изживяване. 
Кметът Рангел Марков поздрави участниците и изтъкна предимствата на спортуването особено в годината, когато София е Европейска столица на спорта. 
Анна Стойкова запозна участниците с основните приоритети на "София 2018 - Европейска столица на спорта" и подчерта, че този приз ни задължава и мотивира да увличаме повече хора да спортуват независимо от възрастта и че спортът е превенция срещу агресията и зависимостите и възпитава в екипност, толерантност и упоритост.
Монасите посрещнаха участниците топло и сърдечно, разказвайки им интересни моменти от историята на манастира. Децата бяха най-впечатлени от историята, свързана с пребиваването на Васил Левски в "Света Троица ".

 


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС