Новини
Съобщение от ЧЕЗ

                    „ЧЕЗ Разпреление България”АД започва реализацията на мащабна програма за въвеждане в експлоатация на електромери, които позволяват дистанционно отчитане на изразходваната  от потребителите електроенергия, следят натоварването и нивото на подаваното напрежение, честотата и продължителността на прекъсванията и други параметри на мрежата.
                    На територията на район „Банкя” през периода от 3 до 30 септември 2018 г. ще бъде извършена подмяна на електромерите на всички битови  и небитови клиенти, присъединени към разпределителната мрежа на Дружеството. Новите устройства  са електромери от последно поколение и събираната чрез тях информация за параметрите на мрежата ще подобри качеството на предоставяните от „ЧЕЗ Разпределение България”АД услуги.
                   Подмяната ще бъде извършвана електромер по електромер, без едновременно изключване на напрежението на голям брой клиенти и  ще е за сметка на „ЧЕЗ Разпределение България”АД. Ще се налагат кратковременни прекъсвания  само за времето на демонтажа на даден електромер до монтажа на  новия. За точните дати на извършване на смените  гражданите ще бъдат уведомявани както по начините, предвидени в ОУ, така и чрез разлепване на съобщения на видни места в населеното място.
                    Дейността ще бъде извършена от техници, притежаващи необходимата квалификация и опит.
                    Молим за извинение за причиняваните неудобства.Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС