Избори за Европейски парламент 2019 г.
Съобщение

     Уважаеми граждани,
  във връзка с предстоящите на 26 май 2019 година избори за членове на Европейския парламент, район „Банкя” ви уведомява, че на 11 май 2019 година изтича срокът за подаване на заявления за:
-    От избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – чл.37, ал 1 от ИК
-    Вписване на избиратели по тяхна молба в избирателните списъци по настоящия им адрес – чл. 36, ал. 1 от ИК
-    Издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите – чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ИК
     За целта районната администрация ще осигури дежурен на 11 май от 9:00 до 17:00 часа.


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.