Новини
Перспективи за едно добро бъдеще в ПГТ «Алеко Константинов»

        Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е училище с 50-годишна традиция, завоювало висок авторитет в областта на професионалното образование. Тази година е юбилейна за учебното заведение.
Дипломираните над 6000 специалисти в сферата на ресторантьорството и хотелиерството се представят успешно в престижни заведения в цялата страна и в чужбина.
Традиционно училището предлага обучение по специалностите „Организация на хотелиерството”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Кетъринг”, и „Производство на кулинарни изделия и напитки”.
         За следващата учебна 2019/2020 год. Се предвижда прием на ученици и по нова професия „Администратор в хотелиерството“, която ще бъде единствена за територията на София-град. Въвеждането на новата професия се посвещава на половинвековния юбилей на училището.
        Училището разполага с екип от висококвалифицирани учители и добре оборудвани кабинети по професионална подготовка, компютърни кабинети, достъп до Интернет, физкултурен салон с фитнес зала и мултифункционална спортна площадка с изкуствено покритие.
Изучават се английски, немски и руски език през целия курс на обучение.
       Обучението се съчетава с учебна и производствена практика в реномирани четири и пет звездни хотели и ресторанти в София и Банкя.
         Училището участва в национални и международни проекти и ежегодно заема призови места  на Регионални и Национални професионални състезания.

За справки и контакти:
гр. Банкя 1320,
ул. “Ал. Стамболийски” 13, тел.: 02 9977223; 02 9972490
e-mail: pgt.bankja@abv.bg, www.pgtbankya.comСайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС