Новини
Ученичка от Банкя в топ позиция

        Ванеса Филипова от 10а клас на 78 СУ „Христо Смирненски” бе избрана за член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето за две учебни години -2019-2020г. и 2020 -2021 г. Тя кандидатства с подкрепата на район „Банкя” с мотивационно писмо, в което излага своите виждания за популяризиране  и защита правата на децата и качествата си, посредством които би могла да постигне тези цели. За времето от 25 до 27 септември след срещи в Народното събрание на Република България и  в Министерството на труда и социалната политика, Ванеса е избрана за титуляр за София и Софийска област.
            Тя ще работи с уязвими групи за интеграцията им, ще организира различни инициативи, свързани с живота на децата. В 78 СУ „Христо Смирненски” ще води разяснителна кампания за правата и задълженията на подрастващите, за необходимостта от включването им в образователния процес.

На трибуната


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС