COVID-19
Съобщение във връзка с дейността на НСИ

         Във връзка с получено писмо от Директора на Териториално статистическо бюро – Югозапад, което е поделение на Националния статистически институт, ви уведомяваме, че вследствие на обявеното извънредно положение, с Решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020г., ще бъдат преустановени посещенията по домакинствата от служители на териториалните статистически бюра. Те  ще събират необходимата информация от физическите лица в тези домакинства по телефона.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.