COVID-19
Инж. Димитринка Колева директор на ПГТ „Алеко Константинов” за обучението на възпитаниците й в условията на извънредно положение:

        В ПГ по туризъм "Ал. Константинов" – град Банкя се обучават 443 ученици от 37 педагогически специалисти.
    Организационната и технологична подготовка за преминаване към обучение в електронна среда започна още на 13.03.2020 г. /веднага след обявяване на извънредното положение/ и на 16.03./понеделник/ успешно стартирахме дистанционното обучение.
Училището работи с  платформата на Shkolo.bg, но ръководството избра и втори вариант за качване на учебни материали – чрез e-mail- и. На 16.03.2020 г създадохме е-mail на всеки клас, на който учителите предоставят образователни материали, задачи за самоподготовка и домашна работа.  По този начин се създаде възможност за по-бърза и по-лесно осъществима връзка.
Връзка с учениците се осъществява и чрез други канали – Viber, Facebook, messenger и др. Така предоставяме равни възможности на всички ученици да се включат с наличните си устройства – компютри, таблети, телефони.
         Всяка сутрин до 11.00 часа, учителите  по седмично разписание за деня, изпращат информация по темата за съответния предмет. Учениците получават:
               - линк към безплатен електронен урок в интернет;
               - указания за самоподготовка от учебника, по който учат;
               - линк или споделени от преподавателя материали на електронната поща;
               - задачи за самостоятелна работа;
               - тестове или контролни въпроси.

    Ежедневно до 14.00 часа учениците осъществяват обратна връзка с преподавателите за деня, като им връщат съобщение, че са се запознали с материала и са изпълнили поставените задачи или да поставят своите въпроси.
    Всички ученици спазват точно указанията и изискванията   на всеки преподавател, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик.
И ако на 16.03.2929 г успешно въведохме асинхронното обучение, от 23.03.2020 г. започнахме да включваме и синхронната форма на дистанционно обучение по част от предметите. Но тук се сблъскваме със субективни проблеми - недостатъчен брой електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др. Виждането ни е, че при нас синхронната форма на дистанционно обучение ще се прилага за консултации, упражнения и обобщения.
Практическото  обучение по професионалните предмети очаквахме да е сериозен проблем, но учителите веднага се ориентираха към проектно-базирано обучение в електронна среда, чрез поставяне на  екипни задачи за изготвяне на проекти или изработване на презентации, като използват информация от различни източници  и образователни ресурси.
Полагат се много усилия за подготовката на 12-ти клас за ДЗИ и Държавни изпити по теория и практика на професията и специалността.
На всички ученици са изпратени Общи указания за провеждане на държавен  изпит по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.
    Подготовката е насочена към обсъждане на темите за изпита по теория и изготвянето  на проекти по индивидуални практически задания от Националните изпитни програми за придобиване на професионална квалификация.
Училищният психолог поддържа чрез електронните адреси ежеседмичен контакт с всички учители и ученици и предлага подкрепа на всеки нуждаещ се.
    Тук е мястото да благодаря на всички учители, ученици и родители за положения труд,  търпение и креативност.
    Благодаря и на непедагогическия персонал на училището, който  също допринася за справяне с така създалата се ситуация.
    Отправям сърдечна благодарност и към Министерството на образованието и науката, и Регионално управление на образованието – София – град за оказаната навременна помощ и пълно съдействие при организирането и реализирането на  обучението в електронна среда!
    Заедно можем повече!
    Бъдете здрави!

Инж. Димитринка Колева

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.