Подмяна на отоплителните уреди
Съобщение във връзка с подмяна на отоплителни устройства

          Във връзка с  проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“  по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ ви уведомяваме, че може да получите обаждане по телефона от уторизирани за целта лица, които ще съобщят името си и ще уточняват с вас някои детайли, във връзка със заявеното от вас миналата година желание за преминаване към една или друга форма на отопление.
          За да няма злоупотреби от недобронамерени лица, т.е. телефонни измами, ви уведомяваме, че поиска  ли ви някой пари в хода на разговора, става въпрос за измама. Бъдете бдителни!
           Когато извънредното положение се преустанови, ще бъдете посетени по домовете, за което ще ви информираме допълнително.
          
Тук предлагаме линк към Програмата на сайта на Столична община за повече подробности.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.