Новини
В село Иваняне се състоя представяне на проект

        На 11 юни в село Иваняне се състоя  обществено обсъждане за  представяне на проект за:Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация/ИПР/ по реда на чл. 17 от ЗУТ  и План за регулация и застрояване/ПРЗ/, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. „с. Иваняне –разширение – изток”, район Банкя СО”.
       На него присъства главният архитект на района Милена Будинова, представител на фирмата, работила по проекта и служители от районната администрация. При добра организация от страна на кмета на селото Евелина Янкова, дошлите на представянето жители на село  Иваняне се запознаха с проекта за ПУП.
    Следващият етап от общественото обсъждане ще е обществената дискусия, която ще състои на 26 юни от 17:00 часа в село Иваняне. Писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в деловодството на район „Банкя” до 22 юни включително.

Интересът към представянето на  проекта за ПУП бе голямСайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС