Подмяна на отоплителните уреди
Класиране на одобрените кандидати по проекта за подмяна на отоплителните уреди/Актуализирни списъци/

             В изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, приложено Ви изпращаме  списък на одобрените кандидати.
            Всички кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта, са одобрени.
            В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, да предоставят в районната администрация в Банкя: проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и; или в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.
            След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.
         Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кандидати през следващата година.


Крайно класиране


            Във  връзка  с изискването за предоставяне на допълнителни документи ( техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети ) от одобрените кандидати,  в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза , Ви предоставяме пример за техническа схема, която можете да използвате като пример при изготвянето на документите.  

 
Пример


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.