Подмяна на отоплителните уреди
Допълнителна възможност за предоставяне на документи по Проекта за подмяна на отоплителните уреди

              Уважаеми съграждани, моля, в срок до 05.02.2021г. онези от вас, които не са предоставили допълнителни документи по Проект за подмяна на отоплителни уреди да го направят в районната администрация.
            Допълнителни документи, които трябва да бъдат предоставени от одобрените кандидати са:
1. Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и (в случай на преминаване към отопление на газ);
или
2. Техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети (в случай на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза),
            В случай, че не успеете в този срок, следващата ви възможност е да предоставите документите си в гр. София, ул.”Париж” № 5, стая 508 - до края на месец февруари.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.