Подмяна на отоплителните уреди
Възобновен е специализираният телефон по Проекта за подмяна на отоплителните уреди

       В изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ ви информираме, че е възобновен специализирания телефон /02 94 22 444/, на който можете да получите актуална информация по проекта от понеделник до петък в часовия диапазон 8:30 – 18:30 часа.
        Актуална информация се публикува и на страницата на проекта: http://www.sofia.bg/opos.







Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.