Новини
Обява

          На основание писмо с вх. №РБН –ДИ04 -76/02.09.2021г. на Директора на ТП „ДГС СОФИЯ” ви информираме, че започва сеч и извоз на дървесина в подотдел 246-Р, обект 21630 в землището на кв. „Михайлово” от Фирма „Сава Цирков” ЕООД

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.