Профил на купувача
Обществена поръчка (прекратена)

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ (ИП) ЗА  КОРЕКЦИЯ НА РЕКА МИХАЙЛОВСКА, КВ. „МИХАЙЛОВО” - РАЙОН БАНКЯ, ЗА ЕТАПИ:
- „Корекция на р. Михайловска в участък от вливането на р. Шиварна бара до ул. „Пере Тошев” - район „Банкя”;
- „Корекция на р. Михайловска в участък от ул. „Пере Тошев” до ул. „Селище” - район „Банкя”;
- „Корекция на р. Михайловска в участък от ул. „Селище” до ул. „Топлика” - район „Банкя”;
- „Корекция на р. Михайловска в участък от  ул. „Топлика” до южната регулационна граница на кв. „Михайлово” - район „Банкя”.

РЕШЕНИЕ                                 
                                                      
ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАДАНИЕ

ОБРАЗЦИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ВЪПРОС И ОТГОВОР

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.