Проект Воден цикъл
Съобщение за въвеждане временна организация на движението и предстоящо отваряне на улици

       Поради започване на строително-монтажни работи на нови участъци от улици по проект: "Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” се въвежда временна организация на движението. Преустановява се движението по ул. „Варна“ в отсечката от ул. „Райко Даскалов“ до „Хумата“ от 1 до 30 декември. Обходът е по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Бреза“, ул. „Малина“.
        Улица „Тунджа“ ще бъде готова до чакълирана настилка до 20 декември. До същото състояние ще бъде приведена след полагането на канала и ул.“Райко Даскалов“ не по-късно от 10 януари 2015 г.

СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЕТАП 1

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС