Профил на купувача
„Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“(възложена)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "БАНКЯ" открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн”.
Обособена позиция № 2: „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация“.
Процедурата е открита с Решение №РД 09-358 от 02.12.2014г.
Срок за подаване на оферти: 19.01.2015г. Час: 16:30
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОБРАЗЦИ

1.ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

2.ВЪПРОС И ОТГОВОР

ПРОТОКОЛ № 1

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ


ДОГОВОР ОП1 
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ОП1
ЦЕНОВА ОФЕРТА ОП1
ГАРАНЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ ОП1
СПИСЪК ЕКСПЕРТИ ОП1
Гаранция за участие 26.02.2015г.
Информация за плащане 08.04 2015г.
Окончателно плащане 29.04.2015г.
Прекратяване на договор/приключване 30.04.2015г.
Гаранция за изпълнение 28.05.2015г.

ДОГОВОР ОП2
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ОП2
ЦЕНОВА ОФЕРТА ОП2
ГАРАНЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ ОП2
СПИСЪК ЕКСПЕРТИ ОП2
Гаранция за участие 20.03.2015г.
Информация за плащане 08.04.2015г.
Прекратяване на договор 30.04.2015г.
Окончателно плащане 07.05.2015г.
Гаранция за изпълнение 28.05.2015г.Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.