Проект Воден цикъл
Комисия и граждани оглеждат нанесени щети при изпълнение на "водния цикъл"

     Вече една година в Банкя се реализира най-мащабният проект по изграждане на главни канализационни колектори и подмяна на водопроводи, попадащи по трасетата им. Работата вече напредва, голяма част от  тръбите са положени, завършват се улици и от окончателното им оформяне ще зависи бъдещият облик на  града и комфортът на жителите му. За да имат те по-голяма възможност за контрол над строителните работи и да се чувстват съпричастни към решаването на проблемите в собствения си град, ръководството на СО район „Банкя“ отправи покана към жителите на града да се включат в огледите на комисията, специално създадена и функционираща непосредствено след старта на проекта. Тя има за цел да прави оглед и да констатира нанесените щети от строителя при реализацията на строително-монтажните работи. Огледите включват както нанесени щети на частни имоти, така също и тези върху общинската собственост. В тази комисия се включва заместник-кметът по строителството инж. Николай Димитров, служители от районната администрация, представители на строителя и строителния надзор.
        На 11 декември комисията огледа улиците „Момина сълза“, „Булаир“ и „Ропотамо“, след като на сайта на общината в рубриката „Воден цикъл“ гражданите предварително  бяха информирани  кои улици ще обходи комисията. На  огледа се протоколираха и заснеха местата, които строителят трябва да довърши. Бяха записани и изисквания на хора, които живеят на съответните улици и за чието изпълнение районното ръководство ще направи необходимото, когато това бъде възможно.


Част от комисията в оглед на улиците


Представителят на строителната фирма стриктно си отбелязва какво трябва да подобри


Тук, на ул. "Момина сълза" има още работа за довършване


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС