Проект Воден цикъл
Съобщение за въвеждане на временна организация на движението

        1.Поради извършване на строително-монтажните дейности по „водния цикъл“ на Банкя в квартал Вердикал се въвежда временна организация на движението. От 19 януари се затваря ул. „Варна“ в участъка от ул. „Хумата“ до края на град  Банкя по приложената СХЕМА.
        2.По ул. „Стефан Стамболов“ поради предстоящо изграждане на отливен канал ще настъпи промяна в организация на движението. Ще се затвори движението от ул. „Варна“ до ж.п. прелеза. Автобусите 47 и 48 ще се движат по ул. „София“, като на „Иванянско шосе“ ще завиват, ще стигат до прелеза и оттам ще се включват в трафика по ул. „Стефан Стамболов“. Движението от град София на тези автобуси ще се извършва също по променения маршрут.
        3. По ул. „Н. Й. Вапцаров” предстои да започнат строително-монтажни работи в участъка от ул. „Топлика” до ул. „Алеко Константинов”, което също ще наложи нова организация на движението.
       Очаква се промяната по точка 2. и  точка 3. да е в сила от 21 януари, но понеже предстоят още съгласувателни процедури с „Масов градски транспорт“, за окончателната дата ще ви информираме допълнително чрез сайта. За жителите на Банкя, които живеят в частта, засегната от промяната в маршрута на автобуси 47 и 48 ще бъде осигурен алтернативен транспорт – автобус 44 И, чийто маршрут, както и останалите промени, можете да видите на СХЕМАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА  ОРГАНИЗАЦИЯТА НА  ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАДСКИЯ ТРАСПОРТ.


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС