За Банкя

• За града   • Транспорт   • Култура   • Образование   • Здравеопазване   • Отдих и туризъм

ОБРАЗОВАНИЕ

Техникум по туризъм "Алеко Константинов"    Техникумът по туризъм е основан през 1969 година. Сградата, в която се помещава е построена през периода 1923-1934 г., а е реконструирана в сегашния вид през 1983 г. от арх. Владимир Дамянов, за което е получена специална награда "САБ" за най-добро архитектурно решение.

    В техникума се обучават около 600 ученика, които освен средно образование, придобиват и ІІ или ІІІ степен професионална квалификация. С 5-годишен срок на обучение и придобиване на ІІІ степен квалификация са специалностите:
  • технология на производството и обслужването на заведенията за хранене;
  • технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене;
  • мениджмънт в хотелиерството;
    С 4-годишен срок на обучение и придобиване на ІІ степен квалификация е професия "Кулинар" със специалности:
  • готвач;
  • готвач-сервитьор;
  • сладкар;
    Приемът в техникума се осъществява след VІІІ клас.
    Приемът се осъществява по документи, като балообразуващи оценки са:

    За специалностите с 5-годишен срок на обучение:
        утроената оценка по математика, оценка по химия и оценката по български език и литература.

    За специалностите с 4-годишен срок на обучение:
        утроената оценка по химия; оценката по биология и оценката по български език и литература.


    Специфичната за всяка професия задължителна професионална подготовка включва теоретично и практическо обучение. Техникумът разполага със седем специализирани кабинети - 1 компютърен кабинет, 1 кабинет по сладкарство, 1 кабинет по сервиране и 4 кабинета по готварство. Практическото обучение се води и в реномирани три, четири и петзвездни хотели и ресторанти.

    Чуждоезиковото обучение включва изучаването на 2 чужди езика (английски, френски, немски, руски), като общообразователна подготовка и задължителна професионална чуждоезикова подготовка, специфична за всяка специалност.

    За тридесетгодишното съществуване на техникума, учениците са участвали в много международни и национални прояви и конкурси и са завоювали призови места последното от които - І място на ученическия конкурс "Стил в сервирането" - в рамките на "панорама на столичните училища" през 2000 година.

    През последните години ученици от техникума са участвали в обслужването на престижни конференции, промоции, годишни балове и др, Освен професионални отличия, тт "Ал.Константинов" редовно се класира и чрез отбора по хандбал в градски турнири и на републикански първенства за юноши.

    Тенденциите и перспективите за развитие на училището е да осъществява връзка и да работи със сродни училища в Eвропа, както и актуализиране на специалностите, по които се обучават учениците в съответствие с тенденциите в развитието на международния и национален туризъм и ресторантьорство.


ЗА КОНТАКТИ:

   Техникум по туризъм "Алеко Константинов"
   Банкя, ул."Ал. Стамболийски"№ 3
   тел. 99 77 098 - директор
   тел. 99 77 223 - пом. директор

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС