Заместник-кмет

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ“

Kmet

Биографични данни

Д-р Александра Александрова е част от екипа на район „Банкя“ от м. юни 2018 г. Ресорен заместник-кмет е на отделите ОСДКСВО (Образование, социални дейности, култура, спорт и връзки с обществеността) и УОСЖФРКТД (Управление на общинската собственост, жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност).
Александрова е доктор по „История на чешката литература“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2020). Висше образование: „Славянска филология“ с чешки език. Средно образование: Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“.
Специализации по програма „Еразъм+“: Палацки университет – Оломоуц, Чехия (2014); Масариков университет – Бърно, Чехия (2015); Карлов университет – Прага, Чехия (2018).
През 2019 г. е хоноруван асистент към СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2021 г. е постдокторант.
Други интереси: музика и вокално изкуство. В по-ранните си години Александрова има три награди Гранд при на международни музикални фестивали, полуфиналист е в предаването „България търси талант“ (2010), най-млад участник е в „Банско Джаз фест“ (2010) и има авторски песни в жанра на поп музиката.

Kmet

Биографични данни

Инж. Николай Димитров е заместник-кмет на район „Банкя” от 2010 г. с ресор ИИБЕ (Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология). Строителен инженер по водоснабдяване и канализация. Завършил е ОТХПБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София, след което Университета по архитектура, строителство и геодезия със специалност „Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения“. Предишното му професионално поприще е свързано с: „Аква Билдинг Сървиз“ ЕООД, гр. София; „Водоснабдяване и Канализация София“ ЕАД; „Албо 2003“ ООД; „Галчев инженеринг груп“ АД, гр. Благоевград; ВК „Хемус“ ООД.

Биографични данни

Георги Карамитев – секретар на район „Банкя“

Георги Карамитев е завършил специалността „Маркетинг“ на Великотърновския университет, като средното му образование е специалист по електронно-изчислителна техника. Има четири следдипломни квалификации към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които обхващат: „Управление на администрацията“,
„Европейски административни практики“, „Организация на административната дейност.

Към тези три специализации се прибавя и четвъртата – магистратура към Икономическия институт при БАН с профил „Международни отношения“/2005г./

Изпълнявал е длъжността Директор на Дирекция „Администрация“ на Български ВиК Холдинг ЕАД. Организирал е административната дейност на дружеството. Работил е и в банковия сектор – в „Общинска банка“, „Инвестбанк“. Има опит и в общинската администрация. Работил е като финансов контрольор в районите „Красно село“, „Витоша“, а преди години и в район „Банкя“.

Семеен с едно дете.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.