Здравеопазване

СБР – МВР (Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – филиал Банкя)

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.