Общински образователни институции

78 СУ „Христо Смирненски“ – https://78su.net/

Адрес: 1320 гр. Банкя, ул. “Царибродска” 5

Тел:+359-02-997-7072

e-mail: sou_78@abv.bg

Транспорт: до училището се пътува с автобуси № 49 или 48

Bankya

Със своите 15 906 кв.м. площ 78 СУ „Христо Смирненски“ се определя като най-голямото училище на Балканския полуостров. Състои се от 9 корпуса, 64 класни стаи, 8 специализирани кабинета за обща и допълнителна подкрепа, 2 компютърни зали, 2 физкултурни салона, модерен мултимедиен кабинет, тържествена зала с професионално оборудвана сцена, полигон по безопасност на движението по пътищата, кабинет по религия, библиотека, плувен басейн и изложбена зала, свързана с историята на училището.

ДГ № 25 „Изворче“

Адрес: гр.Банкя, ул. „П. Д. Петков“, №15

Връзка: 02-967-6620

Уеб сайт: https://www.dg25.info/

Bankya
Bankya

Държавни образователни институции:
ПГТ „Алеко Константинов“ – https://www.pgtbankya.com/
Адрес: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски 13
Тел.:
Директор: +359-2-997-7098

Зам. директор: +359-2-997-7223

Email: pgt.Bankja@abv.bg

Уеб сайт: www.pgtbankya.com

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е училище с 40 годишни традиции, завоювало висок авторитет в областта на професионалното образование.
Дипломираните повече от 5800 специалисти в сферата на ресторантьорството и хотелиерството се представят успешно в престижни заведения в цялата страна.
Училището провежда обучение по специалностите “Организация на хотелиерството”, “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, “Производство на кулинарни изделия и напитки” и “Обслужване на заведения в общественото хранене.
От учебната 2009-2010 година се въведе обучение по професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” и професия “Ресторантьор”, специалност
“Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” с прием след VІІ клас.
Наред със средното образование, което дава възможност за продължаване на образованието във висши институти, ние предлагаме специализирано професионално обучение, подготвящо нашите ученици за незабавно включване в туристическия бизнес.
Постоянното съчетаване на обучението с учебната практика, в реномирани четири и пет звездни хотели и ресторанти като “Хилтън”, “Радисън”, “Гранд хотел София”, “Шератон”, “Родина”, “Централ Форум”, Централ парк хотел” и др., както и на Черноморието подготвят учениците за професионалния им живот и им дава възможност постоянно да проверяват теоретичните си знания и практически умения извън училище.
Частни училища:
ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – https://tzarsimeon.bg/
Детско училище „Фоти“ – http://photy.isixteen.net/
Частна детска градина „Дъга“ – https://www.dagajunior.eu/
Училище Дени Дидро – https://denisdiderot.bg/

Други:
• Национален център за повишаване квалификацията на педагогичските специалисти

• Институт по публична администрация

• Учебен център на НАП Банкя

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.