Отдели

„ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
ОСДКСВО

Отдел ОСДКСВО отговаря за осъществяването на общинската политика в областта на образованието, социалните дейности, културата, спорта и връзките с обществеността на територията на район „Банкя“.

Отделът координира нормалното протичане на учебно-възпитателния процес в образователните звена на територията на района, координира читалищната дейност, организира различни културни и спортни прояви, развива социална дейност, насочена към гражданите в неравностойно положение.

Отдел ОСДКСВО изпълнява дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС № 100/08.06.2018 г., изм. и доп. с ПМС № 259/14.10.2019 г.).

В отделът се обработват приетите заявления за компенсация на родители, чиито деца не са приети в държавна и общинска детска градина или училище, поради липса на свободни места, съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., изм. и доп. с ПМС 303 от 17.09.2021 г.

Отдел „ОСДКСВО“ осъществява и дейности по предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, като основната цел на програмата е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за тези, които са засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.