Проект „Независим, достоен и спокоен живот в Банкя“

Заключителна пресконференция по проект „Независим, достоен и спокоен живот в Банкя”

 В Столична община район „Банкя“ приключи проект № BG05M9OP001-2.002 „ Независим, достоен и спокоен живот в Банкя“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...

повече информация

Пресконференция

СО – район „Банкя” е бенефициент на проект „Независим, достоен и спокоен живот в Банкя” с договор № BG05M9OP001-2.002-0293-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, който стартира през месец...

повече информация

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.