Проект „Топъл обяд“

Основната цел на програмата е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация.
Социалната услуга се предоставя по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
Целеви групи:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Телефон за контакт 02/9977358

Документи за кандидатстване са долу:

Заявление – Декларация

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

Заявление

Декларация

За съгласие за разкриване на данъчна
и осигурителна информация.

Заявление

Заявление

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

Декларация

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.