Профил на купувача

Вътрешни правила

За организация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Вътрешни правила

За поддържането на профил на купувача на Столична община – район „Банкя“

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.