Харта на клиента

Как ще ви обслужваме?

-Компетентно, учтиво и в срок

-Законосъобразно

-При пълна равнопоставеност по пол религия, етническа принадлежност, политически убеждения, като спазваме обявените в настоящата харта „стандарти за обслужване”.

Стандарти за обслужване

-Да се отговаря на кореспонденцията ясно и в законово установения срок.

-Да се обслужват клиентите, компетентно, любезно и експедитивно.

-Да се отговаря на телефонните обаждания бързо, като се дава изчерпателен и полезен за клиента отговор.

-Да се предоставя ясна и точна информация, относно услугите на съответната администрация.

-Да се изнася своевременно и на достъпно място информация за обявени конкурси.

-В случай, че съответната услуга не е от компетентността на нашата администрация, ние ще Ви насочим към администрацията, която я предоставя.

t

Какво очакваме от Вас?

-Информирайте се за възможностите, които Ви предлагаме.

-Ясно дефинирайте вашият проблем.

-Проучете необходимите изисквания и -носете всички необходими документи.

-Предоставяйте достоверна и коректна информация.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.