Читалища

Народно Читалище ”Отец Паисий-1928 г.”

Адрес: гр. Банкя, ул. „Стара планина” №4
тел: 02/9977319
Секретар: Снежана Григорова
Председател: Диана Деянова

Основни дейности:
Библиотечна дейност
Работа с читатели
Културни мероприятия по календара на читалището, както и участие в мероприятия на общината, на други читалища, участие в концерти и фестивали
Фолклорни танци и певчески изяви
Спортни дейности в различни спортни школи

Народно Читалище ”Светлина – Вердикал 1927 г. ”

Адрес: гр. Банкя, ул. „Варна“ № 202
Тел: 0882144491
e-mail: svetlina2002@abv.bg
Секретар: Димитрийка Герасимова
Председател: Костадин Драгнев

Основни дейности:
Библиотечна дейност
Работа с читатели
Народни танци
Съвременни танци
Приложно изкуство

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.