Заключителна пресконференция по проект „Независим, достоен и спокоен живот в Банкя”

 В Столична община район „Банкя“ приключи проект № BG05M9OP001-2.002 „ Независим, достоен и спокоен живот в Банкя“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Проектът продължи 20 месеца, като осигури достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и възрастни със затруднения в обслужването. Обхванати бяха общо 30 бр. потребители на социална услуга „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, от които 6 бр. деца. На лицата, които полагат грижи за хората с увреждания, бяха осигурени редица подкрепящи мерки- обучение, консултиране и др, с което се повиши качеството на предоставяните услуги.

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.