Приемът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Банкя се преустановява

Уважаеми съграждани, поради повторното усложняване на епидемичната обстановка и разпространението на Covid-19, обслужването на гражданите от  Дирекция „Социално подпомагане” –  Люлин ще става само в приемните на Дирекцията в град София, ж.к. „Люлин”, ул. „309” /бивше 23-то ОДЗ/.
       Във връзка с епидемичната обстановка, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:
https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi
       Телефони за консултации и въпроси към ДСП „Люлин”:
Деловодство: 02/925-01-69
ОСЗ/Помощи/: 02/925-04-97, 02/825-73-23, 02/826-51-51
ИОХУСУ/Услуги и хора с увреждания/: 02/927-59-75, 02/925-01-46,
02/826-02-76
Закрила на детето: 02/927-25-84, 02/927-27-69.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.