Съобщение за открито производство за одобряване на схеми за поставяне на рекламни елементи

Уважаеми дами и господа, съобщаваме Ви за открито производство за одобряване на схеми за поставяне на рекламни елементи – 12 кв.м. в ПИ с идентификатор № 32216.2340.68 и  ПИ с идентификатор № 32216.2292.266  по КККР на с. Иваняне, район „Банкя”. Можете да се запознаете със съдържанието на обявлението съгласно чл. 19, ал. 5 от НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община – ТУК.

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.