Съобщение

На вниманието на заинтересованите лица и общественост.
Съобщение изх. № РБН22-ГР94- 1749/23.12.2022г.  за  обявяване на заповед № РД50-1015/16.12.2022г.  на Главен архитект на Столична община за одобряване  на схеми за поставяне на 2 броя рекламни елементи.

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.