Съобщение до заинтересованите лица и общественост

Съобщение до заинтересованите лица и обществеността за обявяване на инвестиционно намерение относно “ ПУП – ИПУР при о.т. 58 за продължаване на задънена улица от о.т. 58 / нова/ до о.т. 58 в / нова / , ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор по КК 32216.2330.28 за създаване на УПИ XXXIII, УПИ XXXIV, и ИПР на УПИ XVI- 5029 по отношение на ПИ с идентификатор 32216.2330.111 за създаване на нов УПИ XXXV и контактен УПИ XVI , кв. 11, м. “ в.з. Спирка Иваняне , м. “ Бели брег, с. Иваняне , р-н Банкя.“

Съобщение

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.