Достъпност за глухи и сляпо-глухи на административните услуги

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ В РАЙОН „БАНКЯ“ И В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДОСТЪПНИ ЗА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ГРАЖДАНИ

Общинския съветник Анна Стойкова, която е председател на Консултативен съвет по прилагане на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ) в част административно обслужване на глухи и сляпо- глухи граждани, коментира:

„👉 Прилагането на ЗБЖЕ е не просто механичен процес, а грижа към глухите хора и стремеж да ги приобщим към живота в нашия град.

👉 От началото на 2023 г. Столична община, включително и район „Банкя“, осигурява достъпност при административното обслужване на място на глухи и сляпо-глухи хора, прилагайки ЗБЖЕ.

📌 Това се случва чрез тристранна онлайн видео връзка между глухото лице, администратора на съответното гише и жестови преводачи, назначени в Контактния център на СО. Това е едно от трите направления за достъпност за глухи и сляпо-глухи граждани по Плана за действие в прилагане на ЗБЖЕ, който приехме в Столичен общински съвет.

📌Припомням, че на електронния портал на СО се намира “Рубрика за глухи и сляпо-глухи граждани” с информация, преведена на български жестов език (БЖЕ):
https://bgsl.sofia.bg/bg

📌 Имаме и решение на СОС за предоставяне на сътрудничество за “споделена услуга” към останалите общини в страната за ползване на тази услуга.
По този начин ще улесним колегите от страната да приложат Закона и ще предадем опита, който натрупахме за близо две години чрез широка комуникация с организациите на и за глухите хора.“

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.