ОБЯВА

Във връзка със задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев, желаещите да си закупят от ОП „Управление на общински земи и гори” да се запишат до 27.03.2023г. в деловодството на район „Банкя”.

Списъците трябва да съдържат три имена, телефон и адрес.

За допълнителна информация ОП „Управление на общински земи и гори”.

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.