Съобщение за виза за проектиране

На вниманието на собствениците на ПИ с идентификатори 02659.2193.2963 по КККР на гр. Банкя.
Съобщение изх. № РБН23-ГР94-194/01.03.2023г. за процедура по обявяване на издадена виза за проектиране от Главен архитект на район „Банкя“.

Съобщение за виза за проектиране

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.