Съобщение за инвестиционно предложение

Уважаеми дами и господа, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви съобщаваме за инвестиционно предложение за „Предприятие за хлебопроизводство, складове, бистро, кафене, автосервиз и административна сграда“ в ПИ с идентификатор 32216.2325.103 и 32216.2325.52, м. Бели брег“, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична.

инвестиционно предложение

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.