За хората с деменция

Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 броя GPS  устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Стремежът е чрез инициативата да се осигури подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция, а също така деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства и за техните близки, както и да се повиши осведомеността на обществеността относно деменцията.

Желаещите да получат устройството следва да отговарят на следните условия:

  1. Да са получили резултат от MMSE(Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки т.е. обхващат се хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;
  2. Да имат настоящ адрес на територията на Столичната община или постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън границите на Столична община
  3. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

 

Правила за предоставяне на устройствата и необходими документи:

https://council.sofia.bg/en/gps-kandidatstvane

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.