Обявление на инвестиционно предложение

Уважаеми дами и господа, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Ви съобщаваме за инвестиционно предложение за „Изграждане на топлоелектрическа централа на когенерация  и инсталация  за компресиран природен газ с бутилкови батерии  (платформи) за временно захранване  на топлоелектрическа централа на когенерация в предприятие „Симид София“ ЕООД , в поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85 и 68134.4363.13, район „Люлин“, Столична община и „Изграждане на директен газопровод от ГРС „София“ с. Иваняне  до площадката на хлебозавод „Симид София“ ЕООД, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85, район „Люлин“, Столична община

инвестиционно намерение

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.