Пролетно почистване с участието на кмета на Банкя

Днес най-ентусиазираните членове на Местната комисия за борба срещу  противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организирани от секретаря Византи Христов, се включиха в пролетното почистване на местността Куков дол.

Като председател на комисията, в работата се включи и кметът на Банкя Рангел Марков.

Равносметката бе 7 чувала събран боклук и едно по-приветливо зелено място за преминаване от гостите и жителите на Банкя.

Другите новини…

Съобщение

Съобщение

Информираме Ви, че в изпълнение на стратегически документи и нормативни актове на местно ниво, с Решения на Столичен...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.