Започва раздаването на компостери на заявителите от инициативата „Компостирай вкъщи”

 

Започва предоставянето на компостерите по инициативата „Компостирай вкъщи“ по предварително подадените заявления. Днес, 10 май, пред Часовниковата кула на Пешеходната зона в Банкя от 16 до 18 часа ще е разположен и Екопавилион, на който служители от дирекция „Планиране и управление на дейности по отпадъци“ към Столична община и на СО район „Банкя” ще предоставят информация на гражданите за правилното и екологосъобразно предаване и изхвърляне на различни потоци отпадъци.

Инициативата на Столична община цели постигането на положителен ефект в много аспекти, най-важните от които са стимулиране на съзнанието на гражданите за разделно събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на гр. София. Компостирането в домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.

Компостерите са с обем от 720 л., лесни за сглобяване и разглобяване, с множество странични отвори, осигуряващи постоянен приток на кислород и вратички в основата, които позволяват лесното извличане на компоста. Компостът представлява естествен, при това почти безплатно произведен, тор, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав, добавят се и необходими за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното. Той се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителна маса. Компостът се приготвя от събраните в градината листа, окосена трева, всевъзможни други растителни отпадъци, отпадъци от кухнята като обелки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, остатъци от кафе и др.

Другите новини…

Заповед

Заповед

ЗАПОВЕД - 24 МАЙ_ с.ИВАНЯНЕ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.