Съобщение от строителя за предстоящите СМР по проект:„Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

 

В периода 15.05.2023 – 28.05.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

  1. По ул.“Александър Стамболийски“ – между ул.“Шейново“ и ул.“Лутраки“. Ще бъде въведена ВОБД в два последователни етапа:
  • От ул.”Шейново” до  ул.”Св.Св. Кирил и Методий” – движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно.
  • В  кръстовището на ул.”Св.Св. Кирил и Методий”  и ул. „Ал. Стамболийски”. Движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно, като ще се регулира със светофарна уредба.
  • Участъкът от кръстовището до ул.”Лутраки” остава затворен за движение на МПС.

В посочените участъци се изгражда канализационен профил 65, заедно с СКО и УО. Планира се от 15.05.2023 да започне и подмяната на водопровода (по друг проект), като целта е да се подготви участъка за възстановяване на настилките.

  1. По ул.”Сливница” – между ул.”Цар Симеон” и ул.”Средна гора”. Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. „Иван Вазов”. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

В участъка вече е изграден Д.пр. 14, като е монтиран покривния панел и е осигурено преминаването на МПС на живущите в района. Предстои изграждането на отливен канал, както и канализационенпрофил 179 нов.

  1. В кръстовището на ул.”Стефан Стамболов” и ул.”Иванянско шосе”. Въведена ВОБД – без затваряне (със стеснения) на кръстовището. Прелеза към ул. „Гурмазовски път” е затворен за движение, като към квартала зад линията  са осигурени обходни маршрути. Очаква се прелезът да бъде затворен до 20.05.2023г. Работи се по сондажното преминаване през прелеза на канализационни профили 145-б и 145-д, като към края на периода се очаква и стартиране на строителството на профили 156-б и 156-д по ул.”Слънчев бряг”. Улицата ще бъде затворена за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути.
  2. По ул. „Огражден” – Ще бъде въведена  ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.
  3. По ул.”Родина” от ул.”Александър Стамболийски” до ул.”Клокотница”.Ще бъде въведена  ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка. – Канализационния клон ще се изгради до първа РШ след кръстовището с ул.”Александър Стамболийски”, след което ще се отвори за движение на МПС. Изграждането на останалата част на клона ще бъде на следващ етап. Целта на тази дейност е да се освободи трасето на Градския транспорт в рамките на съгласувания срок.

 

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.