Съобщение от строителя на водния цикъл на Банкя

„В периода 22.05.2023 – 04.06.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

  1. По ул.“Александър Стамболийски“ – между ул.“Шейново“ и ул.“Лутраки“. Ще бъде въведена ВОБД в два последователни етапа:
  • От ул.”Шейново” до  ул.”Св.Св. Кирил и Методий” – движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно.
  • В  кръстовището на ул.”Св.Св. Кирил и Методий”  и ул. „Ал. Стамболийски”. Движението ще се осъществява двупосочно, последователно в северното платно, а след това в южното платно, като ще се регулира със светофарна уредба.
  • Участъкът от кръстовището до ул.”Лутраки” остава затворен за движение на МПС.

В посочените участъци се изгражда канализационен профил 65, заедно с СКО и УО. Планира се от 23.05.2023 да завърши и подмяната на водопровода (по друг проект), като целта е да се подготви участъка за възстановяване на настилките.

  1. По ул.”Сливница” – между ул.”Цар Симеон” и ул.”Средна гора”. Въведена е ВОБД като улицата е затворена за движение на МПС, включително кръстовището с ул. „Иван Вазов”. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

В участъка вече е изграден Д.пр. 14, като е монтиран покривния панел и е осигурено преминаването на МПС на живущите в района. Изграден е  отливен канал и се работи по канализационен профил 179 нов. (очаква се в периода до 30.05,2023г. да не се извършват СМР в участъка, като ще бъде осигурено преминаването на МПС до посочената дата)

  1. Прелезът към ул. „Гурмазовски път” е затворен за движение, като към квартала зад линията  са осигурени обходни маршрути. Очаква се прелезът да бъде затворен до 30.05.2023г. Реализирано е сондажното преминаване през прелеза на канализационни профили 145-б и 145-д, като към 26.05.2023г. се очаква и стартиране на строителството на профили 156-б и 156-д по ул.”Слънчев бряг”. Улицата ще бъде затворена за движение на МПС, като ще са осигурени обходни маршрути.
  2. По ул. „Огражден” – Ще бъде въведена  ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. При възможност ще се пропускат автомобили на живущите в участъка.

 

Моля, имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.”

 

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.