Съобщение за издадена виза за проектиране от Главен архитект на Столична община

На вниманието на собствениците на имоти с идентификатори 32216.2354.42; 32216.2354.51; 32216.2354.50 по КККР на с. Иваняне.
Съобщение за издадена виза от Главен архитект на Столична община за инвестиционно проектиране на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, помещение за обитаване с площ от 58.4 кв. м. и изгребна яма, разположени в   ПИ с идентификатор 32216.2354.42 по КККР на с. Иваняне, р-н „Банкя” СО

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.